Blog Image

Svensk & dansk

Svære svenske ord i vise af Björn Afzelius

Sprog & kultur Posted on Thu, January 21, 2010 23:12:29

En musiker skrev, at han havde fået en opfordring på at
spille et nummer af Björn Afzelius, der hedder “Farvel til slægt og
venner”. Hans kendskab til det svenske sprog var dog begrænset, så
han ville helst oversætte den direkte til dansk, når han skulle synge den,
og det meste gik fint, både med forståelsen og versefødderne, men specielt nedenstående vers indeholdt ord, han ikke kunne
gætte betydningen af:

“Men myglar du med småsaker så får du schavottera.

Om du misshandlar din hustru, och förtrycker dina ungar,

och super upp din lön, så väljer grannen din att blunda.

Men om du inte sörjer för att gräsmattan är ansad

då är det hus i helvete; Då blir grannen fly förbannad”

De særligt problematiske ord var: myglar – schavottera –
fortrycker – grannen – ansad – fly

Vi skrev følgende liste tilbage til ham:

myglar = snyder, sjusker

schavottera = blive stillet i gabestokken

förtrycker = kuer, undertrykker, mobber

grannen = naboen

ansad = klippet fint, pudset af

fly förbannad = hidsig, pissesur

hus i helvete = brænder lokummet

super = drikkerSvensk beskrivelse af dansk udtale i 1860

Kuriosa Posted on Thu, January 21, 2010 16:43:36

Der er lang tradition i Sverige for at beskrive den danske
sprogmelodi med knapt så smigrende ord. Her er et eksempel fra 1860, hvor signaturen
J.E.Rydqvist beskrev dansk og svensk folkementalitet i en artikel i”Läsning vid
Husliga Härden” årgang 1860, side 89-90.

”Danska uttalet är, såsom en hvar känner, ganska eget. Icke
ens tyskan eger flera biljud än danskan, der äfven d ofta har ett sväfvande
ljud. Strupens hopknipande, ordens framstötning och en lätt hväsning med tungan
gör danskan icke musikaliskt ren, såsom svenskan; men då man dervid vant sig,
har det något förledande. Danska språket är också rikt på ljufva, förbindliga,
gladt poetiska och lätt nyanserade uttyck.”

Trevlig musikaliskt oren dansk gumma 1917Hvad i alverden er “bojsänke”?

Sprog & kultur Posted on Thu, January 21, 2010 14:14:57

En mangeårig dansk læser af det svenske blad Teknikens Värld plejede ikke at
støde på ord, han ikke kendte, selv om de skrivende Stockholmsdrenge ofte
brugte et slangudtryk eller to. Men i seneste nummer stod der om en bil:
“Ett annat ekonomiskt bojsänke är försäkringen”.

Her måtte læseren give op. Hvad i alverden betød “bojsänke”?

Ja, det er ikke så nemt at gætte. Det stammer fra sejlsportens verden.
På dansk hedder det et “bøjeanker”, altså et anker, der holder en fortøjningsbøje på plads.