Der er lang tradition i Sverige for at beskrive den danske
sprogmelodi med knapt så smigrende ord. Her er et eksempel fra 1860, hvor signaturen
J.E.Rydqvist beskrev dansk og svensk folkementalitet i en artikel i”Läsning vid
Husliga Härden” årgang 1860, side 89-90.

”Danska uttalet är, såsom en hvar känner, ganska eget. Icke
ens tyskan eger flera biljud än danskan, der äfven d ofta har ett sväfvande
ljud. Strupens hopknipande, ordens framstötning och en lätt hväsning med tungan
gör danskan icke musikaliskt ren, såsom svenskan; men då man dervid vant sig,
har det något förledande. Danska språket är också rikt på ljufva, förbindliga,
gladt poetiska och lätt nyanserade uttyck.”

Trevlig musikaliskt oren dansk gumma 1917