Ordet “maglikör” omtales i flere af Bellmans viser
fra 1700-tallet, se nedenfor. Ifølge siden http://www.vinosprithistoriska.se/?id=629 kan
ordet referere til, at man betragtede drikken som en slags medicin (mod
maveproblemer). Det virker dog uklart, hvad det egentlig var for slags likør,
så det hører formodentlig til de ord, som vi ikke kan finde eksakt dansk
oversættelse på.

Jeg fandt imidlertid en opskrift i en gammel udgave af Idun fra 1888. Denne
opskrift antyder, at alkoholmængden var begrænset, og at der egentlig er tale
om en slags medicin. Så det er muligvis ironisk ment, når Bellman taler om
sin “maglikör”. Se opskriften her:

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1888/pdf/1888_34.pdf

Maglikör
Till en kanna hvitt vin och 4 S socker tages 13 ort kanel, 6 ort
ingefåra, 6 ort nejlikor, 3 ort muskotnötter och 3 ort kardemumma, hvilka
kryddor äro väl stötta och blandade.
Sedan drycken stått ett dygn på varmt ställe att draga, filtreras den och
tappas på buteljer, hvilka hartsas. En matsked af denna likör värmer och ger
god aptit.

Lidt mere info:

Carl Michael Bellman (1740-1795) er noget af det
mest svenske, man kan tænke sig. Han var digter og visesanger.
Sangene synges endnu i dag, og mange svenskere kan de mest kendte viser udenad.
Bellman skrev muntre og ofte lidt tragiske digte om personer i det stockholmske
folkeliv i 1700-tallet. Læs mere på http://www.kalliope.org/ffront.cgi?fhandle=bellman

Her er to af de Bellman-sange, hvori, ordet “maglikör” forekommer

Sang nr. 7 fra »Intrigerne«

Melodi: C. M. Bellman, Fredmans sång nr. 46.

Hur du dig vänder

Mollberg: Hur du dig vänder
och plirar och ler,
tanken du tänder
än längre ner.
Foten är nätt;
gången är lätt,
Ögonen blå…
Camilla: “Så!”
Mollberg: Och dina händer
mjuka och små.

Säj, min Camilla,
säj ja eller nej!
Hjärtunge lilla,
vill du, så säj?
Damon han går
i dina spår
liksom en skytt.
Camilla: “Pytt!
Er allt inbilla
är intet nytt.”

Mollberg: Fritt er förtreta,
min nådiga ni!
Fruntimren heta,
och likså vi.
Men minns ändå
hur i en vrå
han kysste dig…
Camilla: “Tig!
Mollberg: Fåfängt att streta —
följ nu med mig!

Tillåt mig fråga:
vart ärnar hon sig?
Glöm Damons låga
och tänk på mig!
Vad innebär
knytet, det där
du med dig för?
Camilla: “Smör
Och till full råga
fin maglikör.

Mollberg, nej, söta,
nej, släpp min person1
Jag går att möta
vår Celadon.
Knytet är hans
med pomerans,
löjor och nors,”
Mollberg: (Kors!)
Camilla: “färska och blöta
ur havets fors.”

Mollberg: Vad det skull smaka
på fisken en tår!
Kom, flaskan skaka,
låt den bli vår!
Jag ligger här;
lägg dig du där!
Vill du så säj?
Camilla: “Nej,
vår Damons maka
kniper du ej!”

Mollberg: Om hon berömmes,
Camilla, så minns,
fägringen gömmes
bäst som den finns.
Kärlekens kval
i en pokal,
dränkes galant.
Camilla: “Sant —
och trohet glömmes
vid glasets kant…”


Bort allt vad oro gör


Bort
allt vad oro gör,

bort
allt vad hjärtat kväljer!

Bäst
att man väljer bland desse buteljer,

sin
maglikör.

:/:
Granne! Gör du just som jag gör,

vet
denna olja ger humör.

Vad
det var läckert!

Vad
var det? Rehnskt Bläckert?

Oui,
mon seigneur. :/:

Bort
allt vad oro gör,

allt
är ju stoft och aska.

Låt
oss bli raska

och
tömma vår flaska

bland
bröderne.

:/:
Granne! Gör du just som jag gör,

vet
denna olja ger humör.

Vad
det var mäktigt!

Vad
var det?… Jo, präktigt,

Malaga
– Ja. :/: