I 1919 udkom en lille bog “Mellem brødre” af Erik Dan Bergman, der
skildrede en svenskers rejse til Danmark og mødet med dansk kultur og
sprog. Bogen er fuld af humor og morsomme skildringer, der får mig til
at tænke på den klassiske engelske bog “Tre mænd i en båd” af Jerome.
Jeg lægger her et lille kapitel ind, der handler om sprogforbistringens
følger for en svensker på besøg i Danmark i 1918.


DANSKE OG SVENSKE.

Svenskerne
og Danskerne smiler gensidigt af hinandens Sprog. Svenskerne synes, at
Danskerne bræger som Geder og Danskerne synes, at Svenskerne brøler som
Okser. Og de har ondt ved at forstaa hinanden.

Forleden Dag kom jeg ind i en Købmandsbutik og spurgte, om de havde Kognak.


Jæ-æ-æ-æ-, hvor meget vil De have? Jeg blev glad. Jeg bad om et halvt
Dusin Flasker. Det er bedst at passe paa. Der er snart ikke andet end
tomme Flasker tilbage i Danmark. Ekspedienten forklarede mig
imidlertid, at de havde det ikke paa Flasker, – kun i Daaser. Jeg
stirrede forbløffet paa ham. Nu er Kognak et Ord, som jeg virkelig
udtaler meget tydeligt, det Ord kender jeg og forresten er det jo et
internationalt Ord.

Men min Sandten om ikke Ynglingen kom med seks Daaser henkogte Ærter.

Naa,
Svenskeren er jo tiltrods for sin lidt pompøse Optræden, i
Virkeligheden meget ømfindtlig og fremfor alt frygtelig bange for at
gøre sig latterlig.

Jeg forsøgte at bide min Forbitrelse i mig,
og sagde, at ved nærmere Eftertanke kunde jeg indse, at jeg nok kunde
nøjes med en Daase. Men han forstod mig naturligvis ikke. Han pakkede
dem alle seks ind, slog et Baand om dem og sagde: – Vær saa god!

Og
jeg tog den tunge Pakke og sagde Farvel og gik ned til Stranden, – det
er lige meget, til hvilken Side man gaar i Danmark, man kommer altid
til Stranden, – og jeg søgte forgæves at lokke en lille Hunderakker, en
væmmelig lille Skødehund hen til mig. Saa druknede jeg Ærterne alene i
Store Bælt.

Jeg bad en Gang en Indvaaner i en lille dansk By om
at vise mig Vejen til Raadhuset. Jeg vidste, at Ordet er ens paa Dansk
og Svensk og jeg udtalte det saa tydeligt som muligt paa min langsomme
svenske Maade: – Raa-aa-‘–‘aadhuset. Men Manden styrtede kun afsted
med et forskræmt Udtryk i sine vandblaa øjne .. Men havde jeg sagt:
Rottehuset, – saa havde han forstaaet mig.

Prøv aldrig paa at
tale tydeligt svensk til en Dansker. Tal hurtigt og skødesløst og
spring hveranden Stavelse over, – det er mit Raad til mine
Landsmænd. Danskerne forstaar Dig ganske vist ikke alligevel, men det
gaar alligevel lidt bedre og Du vinder Tid. Ja, – alt beror paa
Udtalen. Svensk og Dansk er jo egentlig det samme Sprog, det er kun
Udtalen, der er forskellig. Det er den, det kommer an paa.

Stik
f. Eks. en Knappenaal ,i Skinken paa en Trelleborger og stil Dig foran
ham og ræk Tunge, – saa skal Du se, Du forstaar heller ikke et Ord af,
hvad han siger.

Nu har jeg imidlertid opholdt mig saa længe i
Danmark, at jeg klarer mig ganske godt baade som Taler og tilhører. Jeg
er kommet saa vidt, at Danskerne tror, jeg er fra Norge. I Gaar var der
oven i Købet en ældre tunghør Dame, der spurgte, om jeg var fra
Bornholm. Jeg rødmede af Stolthed.

Og jeg forstaar udmærket godt Danskerne, i det mindste, naar de taler en ad Gangen.

Men
det gør de sjældent.De taler næsten altid i Munden paa hinanden. Naar
man sidder i et Selskab med ti, tolv Danskere og de taler alle tolv
samtidig, saa forstaar man ikke en eneste af dem. Naar tolv Danskere
taler,lyder det, som naar 120 Svenskere skændes. Men de forstaar for
Resten heller ikke selv hinanden. Hvorledes skulde det ogsaa være
muligt? Men det lader til at være dem absolut ligegyldigt, bare de selv
maa faa Lov til at snakke.

Dansk er i hvert Fald et kønt Sprog.
Især i en ung Piges Mund. Det er som Fuglekvidder, en Bølgernes lette
Leg mod Stranden, et Scherzo for Fløjte og Violin. Ja, i en ældre Dames
Mund passer Dansk ogsaa fortræffeligt. – Men der bliver det ikke fuldt
saa lifligt. Vore Portnermadammer og Sælgekoner hjemme i Stockholm
savner blot et for at naa det fuldkomne i deres Genre – det danske
Sprog.

Derimod kan jeg aldrig forlige mig med, at et stort og
stærkt og kønt Mandfolk – og dem er der mange af i Danmark, breder
Munden ud fra, Øre til Øre og siger:

– Uf, min søde lille Pige, jeg er saa sulten, giv mig lidt Smørrebrød med pillede Rejer! Det lyder som Kvækken i svenske Øren.

Naa,
jeg maa indrømme, at vort stolte svenske Sprog har heller ikke altid
saa god en Klang .. Paa en Sommerrestaurant i Odense hørte jeg en
Kabaretsanger synge en Vise om en Svensker i København, og der forekom
stadig Refræneme: »Ta’ mig tusan jævler« – og »Saa jævligt!«

Visen gjorde stormende Lykke. Men jeg blev genert. Jeg synes, at Sangeren abede mig efter.