I dag den 22. januar skriver Kristeligt Dagblad om projektet “Moderne importord i Norden”, der omfatter alle nordiske lande: Island, Færøerne, Finland, Norge, Sverige og Danmark. Se artiklen her:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/353677:Danmark–Danskerne-er-mindst-aabne-over-for-engelske-ord

I overskriften står der “Danskerne er mindst åbne over for engelske ord”. Det lyder umiddelbart meget overbevisende eftersom det handler om en så stor undersøgelse, selv om det strider mod den erfaring, som mange oversættere og formodentlig også mange andre har. Men efter at have kigget nærmere på artiklen, er jeg kommet frem til, at det her må handle om en åbenbar fejltolkning af resultatet og hører formodentlig til kategorien “Sådan lyver man med statistik”.

I undersøgelsen er man nemlig kommet frem til (se faktaboksen på siden), at det er Island, Finland og Færøerne, som bruger færrest importord, mens det i Danmark er 221 pr. 10.000 ord, i Sverige er det 228 og i Norge 238. Det eneste man kan sige med sikkerhed på baggrund af denne begrænsede information er, at det er islandsk, finsk og færøsk, som formodentlig har færrest importord, og at der næppe er tale om nogen statistisk signifikant forskel mellem dansk, svensk og norsk. Det vil være absolut forkert at hævde, at dansk skulle adskille sig på baggrund af de oplysninger, der præsenteres her i artiklen. Man kan ikke udtale sig om forskelle, før der er regnet statistik på materialet og vist signifikans for eventuelle påstande.