Blog Image

Svensk & dansk

Svenske ord for beskæftigelse/arbejde fra årene 1730 til 1850

Ældre ord Posted on Sat, January 16, 2010 19:08:28

Flere slægtsforskere har problemer med de ældre svenske betegnelser på visse erhverv. Derfor har jeg sammenstillet en lille oversigt med forskelligt materiale fra nettet.

Rättare är en äldre titel för en förman vid ett större jordbruk. Längre tillbaks i tiden, som i Alsnö stadga, tycks begreppet ha haft en annan innebörd.

Kronohemman, ett hemman som ägdes av kronan

Rusthållare kallades den, som var innehavare av ett hemman, vilket åtagit sig att sätta upp och underhålla ryttare med häst och utrustning. Som kompensation befriades han från de så kallade grundskatterna.

Nämndemän är lekmän som tillsammans med en eller flera lagfarna domare dömer i domstol. Nämndemän har på olika sätt medverkat i den dömande verksamheten i underrätt, det vill säga tingsrätterna och deras föregångare härads- och rådhusrätterna under hundratals år. Numera finns nämndemän även inom hovrätt, länsrätt, kammarrätt och fastighetsdomstol. Nämndemän medverkar dock inte i Högsta Domstolen och Regeringsrätten, och inte heller i vissa specialdomstolar som Marknads- och Arbetsdomstolen.

Frälse är ett nordiskt begrepp (fornvästnordiska: frelsi, fornsvenska: frælsi) med den medeltida betydelsen skattebefriad, alltså frälst från skatt. Frälsets jordegendomar kallades frälsegårdar eller frälsegods. Den ursprungliga betydelsen är helt enkelt en fri man, den som inte är någons träl.

Hemman, hammantal, mantal, äldre begrepp som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg gårdar och jordbruksfastigheter med visst mantalsvärde. På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.

-åbo, en endelse, der betyder “-indehaver” på moderne dansk.

Boell svarer til dansk boelmandsstedHalf lieu

Ældre ord Posted on Sat, January 16, 2010 18:21:35

I en svensk bog om ørne fra 1858 forekommer følgende
sætning: “Två månader efter händelsen fann dock en herde barnets
söderslitna kropp, liggande på en klippe, kring en half lieu från det ställe
där det blef gripet och bortfördt…”

Ordene ‘half lieu’ findes ikke almindelige ordbøger. Derfor måtte jeg til at grave dybt i ordbøgerne, men jeg fandt til sidst en forklaring.

“Lieu” er egentlig en fransk afstandsbetegnelse, som staves
“lieue” på fransk i dag. En “lieue” er ca. 4
km.