Udtrykket er lidt usædvanligt og muligvis er det en variant af “ligga
dikt an”, som betyder “ligge tæt op til”, eller tilsvarende. I “Svenskt Språkbruk” har de ikke medtaget “ligga i dikt” og der er
heller ikke mange træffere på nettet. “Ligga dikt an” er langt mere frekvent. I Svensk-dansk ordbog er “dikt” foruden hovedbetydningen angivet
som et sejlerudtryk og oversættes med “digt”, “hårdt”,
“tæt op til”, “nær ved”.